• Lista e dokumenteve qė administron AP me afatet e ruajtjes
  • Formėn e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto)